Selasa, 27 September 2011

AGAMA : FUNGSI DAN PERAN MANUSIA 2

2. Wakil Allah / Pemimpin
Khalifah adalah seorang yang mengganti dan mewakili kedudukan yang lain. Ini terdapat dalam Q. S. Yunus : 14

Tugas Khalifa
a. Dakwah : menyeru
terdapat dalam Q. S. Al-Imran : 14, Q. S. Al-Imran : 110, Q.S. An-Nahl : 125

b. Menegakan Kebenaran
terdapat dalam Q.S. An-Nisa : 105, 135

c. Memakmurkan Bumi
terdapat dalam Q.S. Hud : 61

Sumber : Dosen FIKOM UNPAD
Bapak Agus Abdullah

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Komentar dan saran Anda sangat berarti.. :)